Мероприятия компании Optical Society of America (OSA)

07.07.21, 9:41

Уважаемые преподаватели и обучающиеся!

 

Приглашаем Вас принять участие в совещаниях компании Optical Society of America (OSA) в 2021г.:

 

• 13-14 июля 2021, онлайн: OSA 5G Summit 

https://www.osa.org/en-us/meetings/member_events/osa_5g_summit/

 

• 19-23 июля 2021, онлайн: OSA Imaging and Applied Optics Congress and OSA Optical Sensors and Sensing Congress 

https://www.osa.org/en-us/meetings/osa_meetings/osa_imaging_and_applied_optics_congress/

 

• 26-30 июля 2021, онлайн: OSA Advanced Photonics Congress and OSA Applied Industrial Optics Topical Meeting 

https://www.osa.org/en-us/meetings/osa_meetings/advanced_photonics_congress/

 

• 09-13 августа 2021, онлайн: OSA Nonlinear Optics Topical Meeting

https://www.osa.org/en-us/meetings/topical_meetings/nonlinear_optics_(1)/

 

• 20-22 сентября 2021, онлайн: Spanish Conference on Nanophotonics

http://cen2020.webs.uvigo.es/welcome/

 

• 27-29 сентября 2021, онлайн: OSA Photonics in Switching and Computing

https://www.osa.org/en-us/meetings/topical_meetings/photonics_in_switching_and_computing/

Поделиться: